เรียนเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การพูดคุย แนะแนววิชาชีพผ่านระบบ ZOOM online กิจกรรม Career talk EP.4
SH Alumni : สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่