เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัท เอ็ม เทิร์นเนอร์ จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ช่องการ์ตูน บูมเมอร์แรง (Boomerang Channel) ที่มีการ์ตูนยอดนิยม ขวัญใจเด็กๆ อาทิเช่น เบนเทน (Ben10), ทอมแอน์เจอรี่ (Tom&Jerry), พาวเวอร์พัฟเกิล์ล(Powerpuff Girls), สกูปปี้ดู (Scoopy Doo), ชาวเคอร์ (Chowder) ฯลฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีพี่ๆ ตัวการ์ตูนขวัญใจเด็กๆ เป็นผู้ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนุกสนาน เปิดรับความรู้ และเปิดโลกในจินตนาการได้ไม่รู้จบ

กิจกรรม “บูมเมอร์แรง สคูลทัวร์ (Boomerang School Tour)” เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.5) จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่ง โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงเรียนเป้าหมาย ที่ทางบริษัทเล็งเห็นศักยภาพ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว การเสริมสร้างจินตนาการ ความรู้ และปลูกฝังนิสัยเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมฯ และประสบการณ์จริง จะช่วยกระตุ้นความสนใจและช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ของนักเรียนในวัยเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

[awesome-gallery id=8806]

0Shares