เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้กำหนดให้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” โดย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในฤดูฝน ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยการช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบการ และบริเวณโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูและนักเรียน

[FAG id=5247]

มาทำความรู้จักกับโรค “ไข้หวัดใหญ่” กันดีกว่า

0Shares