เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้กำหนดให้เป็นวันทำความสะอาดใหญ่ “Big Cleaning Day” โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมายุ ๖๖ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพด้วยการช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน ห้องประกอบการ และบริเวณโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณครูและนักเรียน

[awesome-gallery id=8759]

0Shares