น้อง พลอย เด็กหญิงจิรชยา รักมณี นักเรียนชั้น ม.1/4 ตัวแทนภาคเหนือ ได้รับสองรางวัล Besteveninggown และ Popvote ในรอบระดับประเทศครับ ในงาน Final Round The Friendship​ of​ Runway The​ Model​ of​ Thailand​ 4 Regions

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares