รางวัลเกียรติยศระดับโลก ลูกกตัญญู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ Best of Piety 2019 เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป (น้องพิตต้า) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการงานประกาศเกียรติคุณจาก ท่านเฉลิมศักดิ์ รามโกมุท ข้าราชบริพารกองวังที่ประทับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

0Shares