โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้กำหนดวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษาที่ 2/2561  ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561  โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับเปิดภาคเรียน

[awesome-gallery id=9023]

0Shares