ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีนักเรียนทยอยกันมาโรงเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส (รับรู้ได้ภายใต้หน้ากากอนามัย) New normal #เราจะสู้ไปด้วยกัน