ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนพระหฤทัยได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมีนักเรียนทยอยกันมาโรงเรียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส (รับรู้ได้ภายใต้หน้ากากอนามัย) New normal #เราจะสู้ไปด้วยกัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares