โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวทฤฒมน เวชอุบล(น้องโมกุล)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกเทพธิดาศรีสุพรรณ เพื่อเป็นผู้อัญเชิญน้ำสรงพระและผ้าไตรในวันสงกรานต์ ที่วัดศรีสุพรรณ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2


Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo