โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริทธิ์นันท์ เจนการ

นักเรียนชั้น ม.3/5 นักกีฬาเทควันโดตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 พะเยาเกมส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และได้เป็นตัวแทนของภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง ในเดือนกรกฎาคม ต่อไป


Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo