โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอาทิตยา คำตั๋น , คุณครูดวงเดือน อินทะชัย

ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  และ นางสาวศุภรดา จันต๊ะมณี นักเรียนชั้น ม.5/1 , เด็กหญิงศิริรดา จันต๊ะมณี นักเรียนชั้น ม.3/4 ที่ได้รับรางวัล ผู้มีจิตอาสาช่วยจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2564…

 

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo