โรงเรียนพระหฤทัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง กัลยกร ปราโมช (เอมิ) นักเรียนชั้น ป.6/4

ที่ได้รับรางวัล
🏆 ทูตสงกรานต์ภูมิภาค💧
🏆 ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕🇹🇭
ณ.วัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก จากจำนวนคนสมัครทั่วประเทศ 306 คน คัดเลือกระดับภูมิภาคและเข้ารอบ 8 คนจากคะแนนโหวต และคัดเลือกเหลือ 4 คน จากคณะกรรมการมอบรางวัลโดย สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo