โรงเรียนพระหฤทัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวณัชชา เพลินจิต ชั้น ม.5/2
2. นางสาวปรียานุช ปัญญาตุ้ย ชั้น ม.5/5
3. นางสาวพัชรีพร ตั้นติวานิช ชั้น ม.5/5
4. นางสาวอนามิกา นาคสังข์ ศิษย์เก่าชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564
เป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอล ทีมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพะเยา ในระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2565 ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo