บาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7

ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในรายการ “กีฬาบาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร  โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้
1. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ 
2. ด.ญ. วริศรา ประตังทะสา 
3. ด.ญ. สรัลพร ประตังทะสา 
4. ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ
5. ด.ญ. ศุภนัดดา ชัยวุฒิ
6. ด.ญ. มณิสรา จิตติกานนท์
7. ด.ญ. สิริกานต์ แสงเมือง
8. ด.ญ. กรวรรณ สุรินทรัพย์
9. ด.ญ. วิชดา ล้วนเนตรเงิน
10. ด.ญ. ฉัตรพร รังควร

 [FAG id=3444]

นักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม

โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เจริญศิริ ป.6/3 และเด็กหญิงนภัสนันท์ ปัญญาราช ป.6/4 นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 6 ที่สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ในรายวิชา คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

  [FGAL id=2702]

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

โรงเรียนพระหฤทัย ผ่านการประเมินโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ 2559 ในระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการเป็นผู้เข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2696]

LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ สิรรวีพัชร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันเทควันโด ในรายการ “ล้านนาเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2017” (LANNA TAEKWONDO CHAMPIONSHIP) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ POOMSE ยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี สายแดง แพทเทิน 7 แพทเทิน 8 Team King Phoenix Taekwondo

  [FGAL id=2683]

ก้าวตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ

ระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2560 ฝ่ายงานห้องสมุด ได้จัดให้มีกิจกรรมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดในหัวข้อ “ก้าวตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์มาจัดนิทรรศการ และให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้านพืชและสัตว์ มีการจำหน่ายหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ – เพลงเทิดพระเกียรติในหลวง, กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้สารานุกรม, กิจกรรมสอยดาวต้นไม้แห่งขุมทรัพย์ความรู้ ฯลฯ

  [FGAL id=2679]

รางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ขึ้นณ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ เด็กหญิงภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

  [FGAL id=2668]

รางวัล To Be Number one Teen Dancercise Thailand Championship 2017

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.1/4 และด.ญ.กชกร เชื้อสุวรรณชัย ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน “To Be Number one Teen Dancercise Thailand Championship 2017” รุ่น Pre Teenage ในระดับภาคเหนือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มอบรางวัล ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับประเทศ ในการแข่งประกวดเต้นชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ MCC Hall The Mall บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

  [FGAL id=2659]

การแข่งขันฟุตบอล ฉงซินคัพครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชย์บำรุง ได้จัดการแข่งขัน “ฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 10” โรงเรียนพระหฤทัยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รุ่นคือ รุ่น 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรุ่น 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

  [FGAL id=2651]

เด็กน้อยคนเก่ง ซีซั่น 2

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ด.ญ.โปรดปราน วิจิตรศิลป์ ได้รับ ได้เข้าร่วมแสดงความสามารถในการประกวด เด็กน้อยคนเก่ง ซีซั่น 2″ ในงาน ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ผลปรากฏว่า ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2000 บาท และรางวัล Poula Vote พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 1000 บาท

  [FGAL id=2578]