โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียน
ในระดับ อนุบาล – ม.6 ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ☎ : 053-282383 ต่อ 107 , 081-7463404 หรือ ติดต่อทาง ID Line : admission.sch (ในเวลาราชการ) 

เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล (2 ขวบ) – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
รับนักเรียนหญิง : ในระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6
รับนักเรียนชาย : ในระดับชั้น เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรสถานศึกษา

ดาวน์โหลดโบรชัวร์  ( Download Brochure )

 

0Shares