☀ ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

☀ ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

  รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เอกสารมอบตัว  
Read More
☀ ชี้แจง “หลักสูตรการเรียนการสอน” โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
☀ หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

☀ หลักฐานการสมัครเข้าเรียน

(more…)
Read More
☀ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
☀ ประกาศนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ปีการศึกษา 2561