ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมพิธีขอบคุณอุ่นไอรักและต้อนรับคณะผู้บริหารด้วยความยินดี แด่คุณพ่อโจงชอส์ แก้วมา, คุณพ่อนนทชัย ริทู , ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ และซิสเตอร์วันเพ็ญ พิมเสน เนื่องในโอกาสหมดวาระการทำงาน และต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณพ่อราฟาเอล ซันโดนา , คุณพ่อพิชิต จำปาพยุง มาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ , ซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ อธิการิณีและผู้อำนวยการสถานศึกษา และซิสเตอร์วนิดา เดโชชัยไกวัล ดูแลฝ่ายโภชนาการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นในครอบครัวพระหฤทัย…

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo