เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาก งานกิจการนักเรียนฝ่ายบริหารงานบุคลากร ได้จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์” ขึ้น​ โดยได้รับเกียรติจาก ซิส​เตอร์​ วรรณ​วิมล​ สุขสวัสดิ์​ ผู้​อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยวจนพิธีกรรมขอพรพระ ประธานกล่าวให้โอวาท​ ผู้แทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครูและปฏิญาณตน​ ผู้แทนนักเรียนนำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้คณะผู้บริหาร​ คณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความผูกพัน ระหว่างครูและศิษย์

สอบถามข้อมูลในการสมัครเข้าเรียนได้ที่ห้องศูนย์รับนักเรียน ☎️ 081-7463404

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo