เมื่อ

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีม่วงเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดสเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการดำเนินการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และทีมงานแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยบริการในการฉีดวัคซีนของนักเรียน ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เฝ้ารอและให้กำลังใจเด็กๆให้การรับการฉีดวัคซีน สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอพระเจ้าอวยพระพรในน้ำใจดีของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย………….

สอบถามข้อมูลในการสมัครเข้าเรียนได้ที่ห้องศูนย์รับนักเรียน ☎️ 081-7463404

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo