โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและวิชาชีพฝ่ายแนะแนววิชการ x สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัยนักเรียน และ ศิษย์เก่าที่สนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังพูดคุยกันได้ผ่านทางระบบ ZOOM ทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. ถึง 11 มี.ค. 2565เวลา 14.30 – 16.30