เรียนเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การพูดคุย แนะแนววิชาชีพผ่านระบบ ZOOM online(link/QR : Poster และ Comment)กิจกรรม ” Career talk ” ครั้งที่ 1 EP.2 : วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรหุ่นยนต์ AI ดารา นักแสดง Youtuber
โดย สมาคมศิษย์เก่าฯ x โรงเรียนพระหฤทัย
SH Alumni : สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่