เรียนเชิญ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง การพูดคุย แนะแนววิชาชีพผ่านระบบ ZOOM online กิจกรรม Career talk EP.3
เภสัช พยาบาล และ เชฟอาหาร โดย สมาคมศิษย์เก่าฯ x โรงเรียนพระหฤทัย
SH Alumni : สมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่