• 02 Dec, 2023

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

ด.ญ ธารตรี บุญเถิง (น้องลิอัน) อายุ 6 ปี อนุบาลปีที่ 3/2 ที่ได้เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่างๆ มากมาย และน้องลิอัน ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. ประกวดยุวฑูตแห่งล้านนาประจำปี 2565 วันที่ 4/11/65 ณ. วัดศรีสุพรรณ
📌 ถ้วยรางวัล : Best Rising Star. จากครูเบสญ์ ศรีวณะกุล ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
📌 เกียรติบัตรจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
————
2. ประกวดหนูน้อยอนุรักษ์วิถีไทย วันที่ 27/11/75 ณ.ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
📌 ถ้วยรางวัลเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับ3
📌 เกียรติบัตร จาก นางยุพิน บัวคอม (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา
(คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
———
3. ประกวด CM SUPER MODEL 2022 วันที่ 18/12/65 ณ .ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่
- รวมเดินแฟชั่นโชว์เปิดการ
- ประกวด CM SUPER MODEL 2022
📌 รางวัลขวัญใจกองถ่าย Daily Hugs
📌 เกียรติบัตร จาก นางยุพิน บัวคอม (ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่)
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
รศ.ดร. สุกรี เกษรเกศรา
(คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
————————
4. รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ สุดยอดเด็กแห่งปี สาขาความสารถพิเศษ จาก ประธานสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
————————
5. เทศกาลไชน่าทาวน์เมืองเชียงใหม่ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ประจำปี 2566 ณ. ตรอกเล่าโจว๊ วันที่ 21/1/66
📌 เกียรติบัตร จาก
นายอัศนี บูรณุปกรณ์
(นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่)
————
6. ประกวด Kids Chinese Star Chiang Mai 2023 วันที่ 22/1/66 ณ. ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่
📌 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
📌เกียรติบัตร
จาก ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่
คุ้มขอพร
———-
7. ประกวด Kids Chinese Contest Chiang Mai 2023. ตี๋-หมวย จูเนียร์ วันที่ 24/1/66 ณ. ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่
📌 รางวัล St4 The Winner Best Costume Award
📌 เกียรติบัตร จาก
ครู วรรณ สวนแก้ว
ศูนย์การค้า MAYA เชียงใหม่
——-
8. สภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธารตรี บุญเถิง น้องลิอัน อายุ 6 ปี
❝ทูตสงกรานต์ประจำภาคเหนือ❞ เพื่อชิงตำแหน่งสูงสุด ❛ทูตสงกรานต์แห่งประเทศไทย❜ ประจำปี ๒๕๖๖
------
9. การประกวด Cupid Kid Contest 2023 💘 ประเภท รุ่นอายุ 3-14 ปี หญิง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้างพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่
—————💘
ด.ญ ธารตรี บุญเถิง (น้องลิอัน) อายุ 6 ปี อนุบาล 3 โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ การประกวดครั้งนี้ทำให้ลิอันได้แสดงศักยภาพในตัวมากยิ่งขึ้น มีมุมใหม่ๆ ที่น่าประทับใจมากมาย และได้รับรางวัลดังนี้
1. 🏆รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 🥇
Cupid Kid Contest 2023
2. 🏆 รางวัล Best Evening Gown By Tor Patpravit
3. 🏆 รางวัล Best Costume