โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยเหล่าซือกาญจน์ภิรมย์ และ เหล่าซือศรุตา เป็นตัวแทน โรงเรียนเข้ารับรางวัล จาก สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภท หน่วยงานในความร่วมมือดีเด่นกับทางสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 เนื่องใน งานครบรอบ 15 ปีแห่งการก่อตั้งสถาบัน ซึ่งทางโรงเรียนได้ลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื่อ มช.ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และการจัดทดสอบความรู้ เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่อง เป็นปี ที่ 10 ให้กับลูกๆของเราเพื่อทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านภาษาจีน