วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดงาน “SC Christmas Fair 2022” โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้น , กิจกรรมสอยดาว, สวนสนุกเครื่องเล่น , จำหน่ายอาหารและสินค้าราคาถูก ซึ่งมีนักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ได้เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศมีแต่ความสุข สนุกสนาน อบอุ่น ในรั้วชมพู-ขาว ครับ
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

 

ดูภาพ “SC Christmas Fair 2022” เพิ่มเติม ได้ที่ ที่นี่