❤️ โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม  “ฮ่วมสืบสาน ป๋าเวณียี่เป็ง”  😊😊
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 งานกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคลากร ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม โดยมีซิสเตอร์วรรณวิมล สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธาน มีการแสดงของนักเรียน , หนูน้อยนพมาศในแต่ละระดับชั้น, การแสดงดนตรี ซึ่งได้สร้างความสุข ความอบอุ่น ในครอบครัวพระหฤทัยครับ
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds