โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 30-31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมอิมพิเรียลรีสอร์ท แอนด์สปอร์ทคลับ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ห้องวิทยาศาสตร์ Gifted เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน ได้รับความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ มากมายจากการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นทีม ส่งต่อความหวังดี แบบอย่างที่ดีระหว่างพี่สู่น้อง และส่งต่อความสำเร็จนี้ในทุกๆ รุ่นต่อไป….ดังที่รุ่นพี่ท่านหนึ่งกล่าวว่า ” Gifted เราคือตัวท๊อป ” 🙂👍❤
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds