โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day Camp ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds