กิจกรรม Happy​ Halloween​ ของนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ระดับมัธยมศึกษา ได้มีการแนะนำ ​monster ญี่ปุ่น โดยการวาดรูปครับ 🇹🇭🇯🇵
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds