นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้เรียนรู้หลักสูตรจินตคณิต จากสถาบันจินตคณิต ANZAN Mental Arithmetic ซึ่งเด็กๆ ได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ในการบวก ลบเลข จากการใช้นิ้วมืออย่างสนุกสนาน….
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds