วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ได้ทำกิจกรรม​กับ​โรงเรียน​ Hokusetsu​ Tsubasa​ High​ School​ (Osaka)​ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านระบบ Online เรื่องปัญหา​สิ่งแวดล้อม​ โดยนักเรียนพระหฤทัยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนญี่ปุ่น ว่ามีปัญหา​ระบบของการกำจัดขยะ(ゴミ処理システム)อะไรบ้าง และจะแก้ไข​ได้อย่างไร
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds