โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายปณชัย ดิมู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
2. เด็กชายชนกันต์ ใฝ่ความดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
3. เด็กชายกฤษธร อินตาพรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
4. เด็กชายจิรกิตติ์ ปินชูทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
ที่ได้เข้าร่วมแข่งขัน บาสเกตบอล 3*3 รายการ TRAINING CAMP@ TOURNAMENT U14 สังกัด สโมสร Asic Arena Academy เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนปลูกปัญญา อ.เมือง จ.นครราชสีมา และได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds