โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ช ธนโชติ เรือนงาม นักเรียนชั้ันประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 5 จ.พิจิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 12-14 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds