เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ณ สนามวอลเลย์บอลโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ครับ ….
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds