❤️โรงเรียน​พระหฤทัย เชียงใหม่​ ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักกีฬา Esports ในรายการ Gaming Festival ….

ในวันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้
– นายเสฏฐพงศ์ แก้วมณีวรรณ ชั้น ม.4/1
– นายปัญจพล ทรงเจริญกุล ชั้น ม.4/1
– นายวงศกร ธำรงคุณธรรม ชั้น ม.4/1
นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Esports ในรายการแข่งขันประเภทเกมส์ ROV  ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้รับเงินรางวัลและของขวัญจากผู้จัดการแข่งขัน ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ ในเทศกาล Gaming festival❤️
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo