❤️โรงเรียน​พระหฤทัย เชียงใหม่​ ขอแสดงความยินดี​กับนางสาวศุภรดา​ จันต๊ะมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ….

ที่ได้เข้ารับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น❤️
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo