🌺โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับ…..

– น.ส. กัญญษร จีวงค์ ม.5/2
– น.ส. คีญานันท์ พันธ์ทอง ม.5/4
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเต้น งาน Jampha x Kao cover dance contest 2022 ที่ห้างเเจ่มฟ้า จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลชมเชย
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo