🌺โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ………..

ในพิธีมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ) ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo