อัพเดทเมื่อวันที่ 25/03/2565

ขั้นตอนการแก้ 0 และ ร

  1. ให้นักเรียนติดต่อห้องทะเบียนเพื่อรับใบคำร้องแก้ 0 / ร
  2. ให้นักเรียนติดต่อครูประจำวิชา
  3. เมื่อนักเรียนแก้ 0 / ร ที่ครูประจำวิชาแล้ว ให้นักเรียนนำใบคำร้องมาส่งที่ห้องทะเบียนพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม
  4. ให้นักเรียนดำเนินการแก้ 0 / ร ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 28 เมษายน 2565