โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. จิรชยา รักมณี (น้องพลอย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้เข้าร่วมงาน “ยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียง” โดยสมาคมสตรีป่าไผ่ใส่ใจสังคม ณ โคกหนองนาป่าไผ่โมเดล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พร้อมเข้ารับตำแหน่ง “ยุวฑูตส่งเสริมวัฒนธรรมและภาษาไทย”(ประจำภาคเหนือ)

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds