ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดส่งอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ (Set box) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนทะยอยเข้ามารับอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้ (Set box) เป็นระยะๆ

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds