โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป(พิตต้า) นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ ผ่านการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำดับที่ 1 เพื่อเข้ารับการประเมินระดับจังหวัดต่อไปครับ ขอพวกเราครอบครัวพระหฤทัยเชียงใหม่เป็นกำลังใจให้น้อง พิตต้า ด้วยนะครับ ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds