วันนี้มาชมภาพของเด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัยกันค่ะ ในกิจกรรม “เกมการศึกษา” ที่ช่วยพัฒนาความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีกระบวนการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds