มาชมบรรยากาศการเรียนออนไลน์ ของน้องระดับปฐมวัย ในการทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเด็กๆ ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตา รู้จักตัวเลข และเรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆ เด็กๆ มีความสุข และสนุกมาก


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds