โรง เรียนพระหฤทัย แผนกปฐมวัย คณะครูช่วยกันจัดเตรียมอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้สำหรับน้องอนุบาล (Set box) สำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 เพื่อที่จะส่งต่อให้กับน้องๆ อนุบาลในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ด้วยวิธีการ Drive thrue อย่าลืมน้องๆ ชวนผู้ปกครองมารับในวันดังกล่าวด้วยนนะ


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds