วันนี้ทางฝ่ายงานปฐมวัย ได้ทำความสะอาด และ จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนแผนกปฐมวัยทุกห้องเรียน เพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนระดับปฐมวัยของเรา


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds