เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เด็กหญิงณชนก คำอินต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้เข้าร่วมประกวดธิดาน้อยสงกรานต์ ในงาน คิดถึง “สงกรานต์ 2563” ณ สวนน้ำแกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า
1. ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 2,000 บาท
2. ได้รับรางวัลหนูน้อยยิ้มสวย ได้รับสายสะพาย และของที่ระลึก


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds