ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คุณครูระดับปฐมวัยทุกท่านได้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการปัญหา พฤติกรรม และโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย วิทยากรในการอบรม พ.ญ จุฑาภรณ์ มณีวงศ์ และ พ.ญ วิลาวรรณ เมธากิจตระกูล ณ ห้องประชุมนาซาแร็ธ โรงเรียนพระหฤทัย


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds