เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เด็กหญิงอลิสซ่า อาร์ลีนน์ คราวฟอร์ด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานลอยกระทง “สุขใจ 2563 สืบสานประเพณีไทย” ที่ห้างบิ๊กซี ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับสายสะพาย พร้อมเงินรางวัล


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds