เด็กหญิงฟาร่า อารีพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศของทางโครงการอรสิริน ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศประจำปี 2563 ได้รับมงกุฎ และสายสะพายพร้อมเงินรางวัล จากผู้จัดงานโครงการอรสิริน


ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 90 ปี

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

"รัก รับใช้ ตามปณิธาน งามตระการ ๙๐ ปี

เทิดศักดิ์ศรีพระหฤทัย"

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เวลา 08.09 - 10.09 น.

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย

Days
Hours
Minutes
Seconds